Түр хүлээнэ үү

Газрын зургийг ойртуулна уу

Харилцаа холбооны
зохицуулах
хороо

Бүсчлэлийн код

Аймаг, хот Зипкод
Архангай Аймаг 65000
Баян-Өлгий Аймаг 83000
Баянхонгор Аймаг 64000
Булган Аймаг 63000
Говь-Алтай Аймаг 82000
Говьсүмбэр Аймаг 42000
Дархан-Уул Аймаг 45000
Дорноговь Аймаг 44000
Дорнод Аймаг 21000
Дундговь Аймаг 48000
Завхан Аймаг 81000
Орхон Аймаг 61000
Өвөрхангай Аймаг 62000
Өмнөговь Аймаг 46000
Сүхбаатар Аймаг 22000
Сэлэнгэ Аймаг 43000
Төв Аймаг 41000
Увс Аймаг 85000
Улаанбаатар Хот 11000
Ховд Аймаг 84000
Хөвсгөл Аймаг 67000
Хэнтий Аймаг 23000